Ålesund Numismatikerforening - Styret
Ålesund Numismatikerforening -                 Opprettet 1970

Styret for 2018

Leder
Ove Wikeby
Nestleder
Egil Brekke
Sekretær
Eldar Grønfur
Kasserer
Torbjørn Slettedal
1. varamedlem
Grethe Leine
2. varamedlem
Alf Stokkereit
Auksjonarius
Egil Brekke
 
 
 
Valgkomité:
2 personer velges for 1 år